دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Xrossing 2020

زیرنویس The Xrossing 2020 

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Xrossing 2020
دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Xrossing 2020 وقتی یک قتل حل نشده باقی می ماند، 3 پسر به یک مرد بومی گوشه نشین مشکوک می شوند و آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. یک پسر تصمیم می گیرد چرخه را بشکند تا جبران کند، اما اینرسی اقدامات گذشته چندین شخصیت را به یک تقاطع و اوج هیجان انگیز می آورد.

1h 48m 231 بازدید

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Xrossing 2020
لینک ها
#ServerکیفیتLanguage
01 blue-subtitle.comBlue-subtitle زیرنویس بزودی
دیدگاه 0