ارسال زیرنویس

مترجمان عزیز زیرنویس های خود را به آیدی تلگرام (https://t.me/blue_subtitle) ارسال کنید

شرایط ارسال زیرنویس

۱- نام مترجم

۲- فرمت زیرنویس

۳-نام و سال تولید فیلم یا سریال مورد نظر