دانلود زیرنویس فارسی مستند White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch 2022

زیرنویس White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch 2022

دانلود زیرنویس فارسی مستند White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch 2022 در اواخر دهه ۹۰ و اوایل دهه ۰۰ با مدل‌های باشکوه، ضربان‌های رقص تپنده و عطری تند، مراکز خرید را فتح کردند. اما تصویر «تمام آمریکایی» آنها با آشکار شدن شیوه‌های بازاریابی و استخدام استثنایی از بین رفت.

1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (No Ratings Yet)
Loading...

1h 28m 42 views

پس زمینه
دانلود زیرنویس فارسی مستند White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch 2022
# نوع هماهنگ با نسخه
1 دانلود زیرنویس بزودی
دیدگاه 0