دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Black Spider 2022

زیرنویس The Black Spider 2022 

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Black Spider 2022
دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Black Spider 2022 ماما جوان شجاع کریستین با شیطان پیمان می بندد تا روستای خود را از وحشت وحشیانه شوالیه های آلمانی نجات دهد. همانطور که دهکده توسط طاعون عنکبوت ویران می شود، کریستین از ناجی به شکار تبدیل می شود و خشونت تشدید می شود. کریستین با نبردی سرنوشت ساز در برابر قدرت شیطانی روبرو می شود که می خواهد بالاترین خیر او را از بین ببرد، او می خواهد...

1h 56m 77 بازدید

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Black Spider 2022
لینک ها
#ServerکیفیتLanguage
01 blue-subtitle.comBlue-subtitle زیرنویس بزودی
جزئیات
بازیگران
دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Black Spider 2022
دیدگاه 0