دانلود زیرنویس فارسی فیلم Russia’s Wild Tiger 2022

زیرنویس Russia's Wild Tiger 2022

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Russia’s Wild Tiger 2022
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Russia's Wild Tiger 2022 نبرد برای بقای گربه های بزرگ را ضبط می کند و جزئیات صمیمی زندگی آنها را فاش می کند. حیواناتی که آنها را شکار می کنند نیز در فیلم هستند: ببرها بدون گوزن سیکا، واپیتی آلتای، گراز وحشی و خرس سیاه آسیایی نمی توانستند زنده بمانند.

44 605 بازدید

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Russia’s Wild Tiger 2022
لینک ها
#ServerکیفیتLanguage
01 dl.blue-subtitle.comDl WEBDL
دیدگاه 0