دانلود زیرنویس فارسی فیلم Election Night 1998

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Election Night 1998
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Election Night 1998 یک رای دهنده ایده آلیست و در عین حال غایب، در راه خود به سمت صندوق های رای، باید امواج مستمر رانندگان تاکسی نژادپرست و اظهارات توهین آمیز آنها را تحمل کند.

11m 238 بازدید

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Election Night 1998
لینک ها
#ServerکیفیتLanguage
01 dl.blue-subtitle.comDl WEBDL
دیدگاه 0