دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Blue Skies at Your Feet 2022

زیرنویس The Blue Skies at Your Feet 2022 

دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Blue Skies at Your Feet 2022 میو میزونو و شویا شینوهارا دانش آموزان دبیرستانی هستند. آنها دو سال با هم قرار گذاشتند و قول دادند که هر چه باشد، روز اول هر ماه جدید با هم یک فیلم تماشا کنند. وقتی میو و شویا در راه رفتن به سینما هستند، شویا ناگهان قرار ملاقاتشان را لغو می کند. شویا انگار چیزی را پنهان می کند و عصبی عمل می کند. بعداً، میو به … (زیرنویس اضافه شد)

1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (No Ratings Yet)
Loading...

1h 33m 121 views

پس زمینه
دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Blue Skies at Your Feet 2022
# نوع هماهنگ با نسخه
1 دانلود ناشناخته
اطلاعات
بازیگران
پس زمینه
دیدگاه 0