دانلود کامل زیرنویس فارسی فیلم Slipping Into Darkness 2020

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Slipping Into Darkness 2020 ما یک جوان مکزیکی-آمریکایی و مبارزه او را برای شکستن چرخه حبس نسل دنبال می کنیم. او خود را در چرخه معیوب سیاست خیابان ها گرفتار می کند تا بتواند مخارج خانواده خود را تأمین کند.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

32m 68 views

پس زمینه
دانلود کامل زیرنویس فارسی فیلم Slipping Into Darkness 2020
# نوع هماهنگ با نسخه
1 دانلود زیرنویس بزودی
دیدگاه 0