دانلود زیرنویس فارسی سریال Heroes 2022

دانلود زیرنویس فارسی سریال Heroes 2022 وانگ شیائو شی، یک مرد جوان مهربان، کوه را ترک می کند و برای اولین بار به اطراف می رود. او به طور تصادفی با افرادی از جمله ون رو، بای چو فی و سو منگ ژن آشنا می شود که دوستان مادام العمر او می شوند.

قسمت های در حال پخش : فصل ۱

دانلود زیرنویس قسمت ۱ تا ۶

دانلود زیرنویس قسمت ۷ تا ۹

دانلود زیرنویس قسمت ۱۰ تا ۱۲

دانلود زیرنویس قسمت ۱۳

دانلود زیرنویس قسمت ۱۴

دانلود زیرنویس قسمت ۱۵ تا ۱۶

دانلود زیرنویس قسمت ۱۷ تا ۱۸

دانلود زیرنویس قسمت ۱۹ تا۲۰

دانلود زیرنویس قسمت ۲۱ تا۲۴

دانلود زیرنویس قسمت ۲۵ تا۲۶

دانلود زیرنویس قسمت ۲۷ تا۲۸

دانلود زیرنویس قسمت ۲۹ تا۳۰

دانلود زیرنویس قسمت ۳۱ تا۳۲

دانلود زیرنویس قسمت ۳۳ تا۳۴

دانلود زیرنویس قسمت ۳۵ تا۳۶

1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (No Ratings Yet)
Loading...

m 165 views

پس زمینه
دیدگاه 0