دانلود زیرنویس فارسی سریال Dragon Day, You're Dead Season 3 2022

دانلود زیرنویس فارسی سریال Dragon Day, You’re Dead Season 3 2022 پس از فارغ التحصیلی از مدرسه، ژانگ جینگ می، یک قلدر دانشگاهی معمولی، با فشار انتخاب شغل مواجه شد و با استاد جوان سلطه گر لانگ یی ازدواج کرد و “زندگی شادی از شاهزاده ها و شاهزاده خانم ها” داشت.

قسمت های در حال پخش : فصل ۳

دانلود زیرنویس قسمت ۱

دانلود زیرنویس قسمت ۲و۳

دانلود زیرنویس قسمت ۴

دانلود زیرنویس قسمت ۵

دانلود زیرنویس قسمت ۶تا۸

دانلود زیرنویس قسمت ۹

دانلود زیرنویس قسمت ۱۰

دانلود زیرنویس قسمت ۱۱تا۱۲

دانلود زیرنویس قسمت ۱۳تا۱۴

دانلود زیرنویس قسمت ۱۵

دانلود زیرنویس قسمت ۱۶تا۱۷

دانلود زیرنویس قسمت ۱۸

دانلود زیرنویس قسمت ۱۹

دانلود زیرنویس قسمت ۲۰تا۲۱

دانلود زیرنویس قسمت ۲۲

دانلود زیرنویس قسمت ۲۳

دانلود زیرنویس قسمت ۲۴

1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

m 117 views

پس زمینه
دیدگاه 0