دانلود زیرنویس فارسی سریال A Robot in the Orange Orchard 2022

دانلود زیرنویس فارسی سریال A Robot in the Orange Orchard 2022 لو کان به عنوان رئیس یک شرکت فناوری موفق، اغلب خود را در محیط های گروهی بزرگ می بیند. در حالی که او مشکلی برای مخاطب قرار دادن تعدادی از افراد ندارد، او با هر نوع تماس مستقیم و فیزیکی مشکل باورنکردنی دارد. 

قسمت های در حال پخش : فصل ۱

دانلود زیرنویس قسمت ۱

دانلود زیرنویس قسمت ۲

دانلود زیرنویس قسمت ۳

دانلود زیرنویس قسمت ۴و۵

دانلود زیرنویس قسمت ۶

دانلود زیرنویس قسمت ۷

دانلود زیرنویس قسمت ۸و۹

دانلود زیرنویس قسمت ۱۰

دانلود زیرنویس قسمت ۱۱

دانلود زیرنویس قسمت ۱۲

دانلود زیرنویس قسمت ۱۳

دانلود زیرنویس قسمت ۱۴

دانلود زیرنویس قسمت ۱۵

دانلود زیرنویس قسمت ۱۶و۱۷

دانلود زیرنویس قسمت ۱۸

دانلود زیرنویس قسمت ۱۹و۲۰

دانلود زیرنویس قسمت ۲۱و۲۲

دانلود زیرنویس قسمت ۲۳و۲۴

دانلود زیرنویس قسمت ۲۵

دانلود زیرنویس قسمت ۲۶

دانلود زیرنویس قسمت ۲۷

دانلود زیرنویس قسمت ۲۸

دانلود زیرنویس قسمت ۲۹

دانلود زیرنویس قسمت ۳۰

1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (No Ratings Yet)
Loading...

40m 64 views

پس زمینه
دیدگاه 0